Petitie: Geen Zwarte Piet in Leiden

Afgelopen zomer vond in Leiden de demonstratie ‘BLM in Leiden (solidair met de Black Lives Matter beweging)’ plaats waar veel Leidenaren op afkwamen. Inmiddels is de zomer voorbij en is het voor de stad Leiden zaak om te kijken naar vervolgstappen en om gehoor te geven aan de eisen die vele Leidenaren toen gesteld hebben. Een belangrijk punt is het verwijderen van de Zwarte Piet-figuur en welke vorm van blackface dan ook tijdens Sinterklaasvieringen in de stad. Uit waarnemingen van actiegroep No More Blackface Leiden en individuele Leidenaren blijkt dat er tijdens de laatste intocht in 2019 wellicht ‘aangepaste Pieten’ bij waren, maar dat het overgrote deel daarvan nog steeds tot blackface gerekend kan worden. Ook vinden er nog elk jaar openbare activiteiten plaats met Zwarte Pieten in winkelcentra, op scholen en in een openbaar zwembad en komt de racistische figuur nog veelvuldig voor in winkeletalages en op pakpapier en andere versieringen in de stad rondom de intocht. Middels deze petitie eisen wij dat de gemeente zich definitief en onomwonden uitspreekt tegen Zwarte Piet door gehoor te geven aan de volgende twee punten.

1.
Ons stadsbestuur moet een duidelijk standpunt innemen tegen de Zwarte Piet-figuur en elke andere vorm van blackface en dat ook publiekelijk uitdragen.

2.
Ons stadsbestuur moet geen enkele vorm van blackface faciliteren (door middel van subsidies of vergunningen) en partijen die blackface gebruiken in de openbare ruimte er actief op wijzen dat dat in Leiden ongewenst is.

Wij roepen iedereen, zowel inwoners van de stad Leiden als mensen elders, dan ook op om deze petitie te tekenen zodat wij die nog voor de intocht kunnen presenteren in de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Actiegroep Afro Leiden
Actiegroep No More Blackface Leiden
overige initiatiefnemers

Teken de petitie hier.

Meer informatie over de intocht en andere blackface-uitingen in het afgelopen jaar in Leiden vind je in de rapportage van No More Blackface Leiden.


Petition: No Black Pete in Leiden

Last summer the demonstration ‘BLM in Leiden (in solidarity with the Black Lives Matter movement)’ was held in Leiden, which a large number of people attended. A few months have passed and the time has come for the city of Leiden to follow up on the demands made by the people at the demonstration. One important issue is removing the Zwarte Piet caricature and any other form of blackface whatsoever from Sinterklaas festivities in the city of Leiden. Observations made by citizens’ initiative No More Blackface Leiden and individual residents of the city show that even though ‘adjusted Piets’ were used during the last Sinterklaas parade in 2019, the majority of Piets were still in blackface. The racist caricature is still often seen in shop windows and on decorations throughout the city during Sinterklaas festivities. Also, groups of people dressed up as Zwarte Piet appear every year at public events in shopping centers, at schools and at a local public swimming pool. Through this petition we demand that the city council of Leiden once and for all denounce Zwarte Piet and blackface unreservedly by taking up the following two demands.

1.
The city council must denounce the Zwarte Piet caricature or any other form of blackface definitively and publicly.

2.
The city council must not facilitate any form of blackface (by way of subsidies or permits) and actively notify any party who uses blackface in public spaces that it is unwanted in Leiden.

We ask everybody, both residents of Leiden and people elsewhere, to sign this petition so we can present it to the city council before the next Sinterklaas parade.

Yours truly,

AfroLeiden
No More Blackface Leiden
other participants

Sign the petition here.